Vuosikokous 2019

 

SAHT PRO ry

 

 

 

                                                                                       PÖYTÄKIRJA

 

 

 

VUOSIKOKOUS 2019

 

Aika:                   09.03.2019

 

Paikka:               PRO:n toimisto, Lappeenranta

 

Osallistujat:     Jarmo Iljin, Antti Suviranta, Mika Karjalainen, Ilkka Lehikoinen, Juha Välimaa, Toni Thorström ja Kari Jäppinen (PRO:n sopimusala-asiamies).

 

 

 

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Välimaa avasi kokouksen 15:15.

 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Välimaa ja sihteeriksi Thorström. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Suviranta ja Lehikoinen.

 3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 4. Käytiin läpi vuoden 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Kokouksen osallistujilla ei ollut huomautettavaa tai lisättävää.

 5. Vahvistettiin tilinpäätös 2018 ja vastuuvapautus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 6. Hyväksyttiin toiminta -ja taloussuunnitelma vuodelle 2019.

 7. Vuodelle 2019 puheenjohtajaksi valittiin Välimaa.

 8. Vuodelle 2019 sihteeriksi valittiin Thorström, rahastonhoitajaksi Suviranta, varapuheenjohtajaksi Iljin, sekä hallitukseen Välimaa, Iljin ja Thorström.

 9. Vuodelle 2019 toiminnantarkastajaksi valittiin Lehikoinen ja varalle Karjalainen.

 10. Päätettiin pitää jäsenmaksun suuruus ja perintätapa samana,

 11. Liiton sääntöjen mukaan pidetään yksi vuosikokous.

 12. Puheenjohtaja pyrkii osallistumaan liiton puheenjohtaja-päiville. Pyritään pitämään jäsentilaisuus. Käsiteltiin lomautusta, jossa työnantaja lomauttaa Vuoksen työnjohtajat 30 päivän ajaksi Tammi -Huhtikuun aikana 2019.

 13. Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:05

 

 

 

Lappeenrannassa 09.03.2019

 

 

 

Juha Välimaa                                                             Toni Thorström

 

Puheenjohtaja                                                                                      Sihteeri

 

 

 

 

 

Antti Suviranta                                                         Ilkka Lehikoinen

 

Pöytäkirjan tarkastaja                                           Pöytäkirjan tarkastaja