Edunvalvontatietoa

Yritys- ja työpaikkatasolla edunvalvontatyötä tekevät luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja muut ay aktiivit. Edunvalvontatyötä tehdään myös työpaikkojen Pro-klubeissa ja yhdistyksissä.

Työehtosopimus on merkittävä jäsenetu. Työehtosopimuksessa sovitaan mm. vähimmäispalkoista, työajoista, vuosilomasta, lomarahasta, sairaus- ja äitiysajan palkasta sekä monista muista työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Työsuojelu on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämistä, tapaturmien torjuntaa ja työympäristön suojelua. Toimihenkilöunioni on mukana edistämässä työpaikoilla tapahtuvaa työsuojelua ja parantamassa työympäristön turvallisuutta. TU tekee yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa työturvallisuuden kehittämiseksi.

Tasa-arvo on olennainen osa edunvalvontaa. Toimihenkilöunionin keskeisenä tehtävänä on työelämän tasa-arvon edistäminen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. TU antaa tasa-arvokoulutusta ja huolehtii siitä, että sen solmimat sopimukset ovat sukupuolineutraaleja.

Ammattiliitto Pro

 

Lisätietoja edunvalvonnasta antaa edunvalvontavastaava:

Niko Turunen
0405180699
niko.turunen.281086(a)gmail.com