Yhdistyksen tehtävät

Yhdistyksen päätehtävä on edunvalvonta, joka toteutuu organisoimalla työpaikkatason toimintaa, tukemalla henkilöstöedustajia, tekemällä jäsenhankintaa, valvomalla työ- ja virkaehtosopimusten noudattamista, tekemällä talokohtaisia sopimuksia, jos se on työ- tai virkaehtosopimuksen mukaan mahdollista ja osallistumalla oman konsernin, yrityksen tai ryhmän kansalliseen ja kansainväliseen palkansaajapuolen yhteistoimintaan.

Yhdistyksillä on oikeus saada liitolta tukea sääntömääräisten ja liiton tarkoitusperien mukaisten tehtäviensä hoitamista varten. Yhdistykset ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä, edustajiston päätöksiä sekä hallituksen näiden päätösten tai liiton sääntöjen perusteella antamia määräyksiä.

Yhdistyksen muuttaessa sääntöjään muutos on esitettävä hallituksen vahvistettavaksi. Henkilön liittyessä jäseneksi jäsenyhdistykseen hänen on liityttävä samalla myös liiton henkilöjäseneksi.