Puheenjohtajan kynästä

Meitä on 1792!!!  Luku 1792 tässä tarkoittaa oman yhdistyksemme Tampereen Seudun  Toimihenkilöt Pro ry:n jäsenmäärää viime vuoden lopussa. Tällä määrällä olemme Pirkanmaan suurin  Ammattiliitto Pro:n jäsenyhdistys. Tämä määrä jäseniä mahdollistaa sen, että pystymme järjestämään meille monipuolista koulutusta, monenlaisia matkoja ja tapahtumia.

(Ammattiliitto Pro palauttaa osan jäsenmaksuista yhdistyksille eli mitä enemmän yhdistyksellä on jäseniä niin sitä enemmän saamme palautusta). 

Ilahduttavaa on ollut se, että jäsenet ovat olleet kiinnostuneita  yhdistyksemme järjestämistä koulutuksista ja  tapahtumista ajoittain niin innokkaasti, että osa on jäänyt varapaikoille kärkkymään mahdollisia peruutuksia. Jatkossakin pyrimme yhdistyksemme hallituksessa ja jaostoissa suunnittelemaan ja toteuttamaan jäsenten kiinnostusten mukaisia toimintoja, jotta mahdollisimman moni voisi löytää omansa. Toivomuksia näistä kiinnostuksen kohteista me päättäjät hallituksessa ja jaostoissa otamme mielellämme vastaan. 

Ammattiliitto Pro yhtä kuin jäsenet!!! Viime vuoden lopulla huomattiin  taas kun eräs yksityinen työttömyyskassa teki mittavan mainoskampanjan  kuinka hyvät edut saa ja kuinka halvalla pääsee kun liittyy siihen. Työssä käyvien kannalta siihen liittyminen tarkoittaa samaa kuin sahaisi omaa   ja samalla koko palkansaajakunnan   oksaa. Vuoden vaihteessa useimmilla sopimusaloilla  luottamushenkilöille postitettu työehtosopimus on yksi keskeisimpiä jäsenetuja, koska sillä pystytään määrittelemään yleissitovasti palkansaajien vähimmäistyöehdot. Ja meitähän  työehtosopimusneuvotteluissa edustaa Ammattiliitto Pro eikä suinkaan yksityinen työttömyyskassa. Niin kauan kuin meitä prolaisia on riittävästi niin ammattiliittomme pystyy neuvottelemaan työehtosopimuksistamme.

Luottamusmiehet työpaikoilla  monesti törmäävät siihen kun järjestäytymätön toimihenkilö ihmettelee miksi luottamusmies ja ammattiliittoon  järjestäytyneet keskenään kokoontuvat pohtimaan heitä koskevia asioita ja miksi järjestäytymättömät eivät pääse mukaan ja miksi luottamusmies ei ota hoitaakseen heidän asioitaan?  No eihän palaneeseen taloonkaan voi hakea korvausta vakuutusyhtiöstä, jos vakuutusta ei ole olemassa. Eli vain me yhdessä järjestäytyneinä voidaan vaikuttaa asioihin  koko sopimuskentässä ja omilla työpaikoillamme!    

Vuosikokous!!! Toimintavuotemme tärkein kokous eli vuosikokous lähestyy ja siitä on ilmoitus seuraavassa Prosyyrissä ja näiden sivujen tapahtumakalenterissa. Kokouksessa käsitellään ja päätetään sääntöjemme mukaisesti mm. menneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä alkaneen vuoden suunnitelmat niin talouden kuin toiminnankin kannalta, joten tärkeää on, että mahdollisimman suuri joukko  jäseniä olisi paikalla päättämässä yhteisistä asioista.

 

Jukka Laitinen

yhdistyksen puheenjohtaja