Puheenjohtajan kynästä Prosyyri 01/2017

Asiallinen taloudenhoito on yhdistystoiminnan KULMAKIVI 

Aamulehti (AL 31.1.2017) ja iltapäivälehdet uutisoivat poikkeuksellisesta tapauksesta, jossa Ammattiliitto Pron paikallisyhdistyksen entinen hallituksen puheenjohtaja / taloudenhoitaja tuomittiin viime marraskuussa Pirkanmaan käräjäoikeudessa törkeästä kavalluksesta. Uutisoinnissa esiintyi ikäviä asiavirheitä, kuten esimerkiksi, että Tampereen kaupungilta sittemmin irtisanottu taloussihteeri vaatisi ammattiyhdistykseltä korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Myös kavalluksen kohteeksi joutuneen Ammattiliitto Pron paikallisyhdistyksen nimestä oli epäselvyyttä, joka on sitten aiheuttanut harmia myös naapuriyhdistyksille.

On todella harmillista, että yhden ihmisen väärinkäytöksen takia leimataan turhaan koko toimintaa. Omassa yhdistyksessämme Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry:ssä puheenjohtajan ja taloudenhoitajan tehtäviä hoitaa kaksi eri henkilöä, joilla molemmilla on tilinkäyttöoikeus ja tilin seurantavelvollisuus. Jokaisessa kuukausittaisessa yhdistyksen hallituksen kokouksessa kä- sitellään laskut ja maksut, joten koko hallitus tietää, mihin rahat kuluvat ja kuka niitä käyttää. Maksut merkitään myös pöytäkirjaan. Tilintarkastuksen hoitaa ulkopuolinen huolella valittu tilintarkastaja, joka tarkastaa, että varojen hoito sekä tilit on järjestetty hyvän kirjanpitotavan ja lakien mukaisesti. Näin yhdistyksessämme on toimittu jo vuosikymmenten ajan. Samalla tavalla toimitaan myös useimmissa muissa yhdistyksissä ja varmistetaan siten, että yleishyödyllinen yhdistyksen toiminnan tarkoitus toteutuu.

Yhdistystoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. Yhdistysten toiminta ulottuu kaikille elämän alueille ja niissä hoidetaan monia yhteisiä asioita ja tehtäviä. Yhteisessä toiminnassa voi harrastaa monipuolisesti, oppia uusia asioita ja saada ystäviä. Yhdistykset ovat myös hyvä väylä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yhdistyksen jä- senen on hyvä tuntea yhdistyslakia ja oman yhdistyksensä sääntöjä ainakin sen verran, että tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä pystyy valvomaan, että yhdistyksissä toimitaan yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan. Tähän tulee seuraavan kerran oivallinen mahdollisuus yhdistyksemme tulevassa kevätkokouksessa, josta ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.