Puheenjohtajan kynästä - Talouskasvua ja tuottavuutta työhyvinvoinnilla

Julkisuudessa erityisesti työnantajapuolen ekonomistit ovat esittäneet työehtosopimusneuvottujen aikana lukuja Suomen varovaisesta ja ohuella pohjalla olevasta talouskasvusta. Tavoitteena oli luonnollisesti perustella palkkamalttia ja hillitä jo käytyjä ja vielä käytäviä palkankorotuskeskusteluja.
 
Laskelmissa kuitenkin nojaudutaan vain muutamaan totuttuun faktaan, lähinnä viennin ja investointien varovaiseen kehittymiseen sekä kilpailukykysopimus KIKY:n vaikutukseen. Aiheellista on tuoda keskusteluun myös uusia lukuja, joiden myötä näkökulma kääntyisi suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa työpahoinvointiin suomalaisilla työpaikoilla.
Arvio työpahoinvoinnin vuoksi menetettyjen työtuntien kustannuksista on 24 miljardin euron paikkeille, joka luku ilmenee Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän vuonna 2014 laskemasta työpahoinvoinnin hintalapusta suomalaisilla työpaikoilla.
 
STTK:n pääekonomisti Ralf Sund laski työpahoinvoinnille oman hintalappunsa. Laskelman pohjana menetettyjen työtuntien sijaan sairaspoissaolojen, työtapaturmien ja työkyvyttömyyseläkemenojen kustannuksia. Niukimmissakin laskelmissa päädyttiin työpahoinvoinnin kustannuksissa 10 miljardiin euroon.
 
Puhuttiin sitten 10 tai 24 miljardin euron kustannuksista, puhutaan merkittävistä summista, jotka rasittavat suomalaista taloutta ja organisaatioita. Pääekonomisti Ralf Sundin arvion mukaan tehokkaammalla ennaltaehkäisevällä politiikalla ja oikeilla investoinneilla työhyvinvointiin voitaisiin pahoinvoinnista syntyviä kuluja alentaa jopa 20-40 prosenttia. Tuottavuusloikkaa siis parhaimmillaan, joka olisi syytä ottaa niin neuvottelupöydissä kuin yrityksissäkin vakavasti keskusteluun.
 
Toivotan tervetulleiksi kaikki jäsenet yhdistyksemme toimintaan. Tänäkin vuonna tarjoamme jäsenille monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joista tietoa saat lähettämistämme sähköisistä jäsenkirjeistä. Huomioithan, että useat tilaisuudet ja tapahtumat ovat jäsenten keskuudessa todella suosittuja ja osassa niistä joudutaan osallistujamäärää rajoittamaan, jonka vuoksi on tärkeää että olet nopea ilmoittautumisessasi varmistaaksesi osallistumisesi.
 
Jukka Laitinen
puheenjohtaja