TAMPEREEN SEUDUN PRO RY

 

  • HISTORIAA

Tampereen Seudun Pro ry:n aikaisempi nimi oli 10.3.2018 saakka Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry. Tätä ennen yhdistyksemme  nimi 31.12.2001 saakka oli Tampereen Tekniset r.y. Se on perustettu 1.3.1925 ja on neljänneksi vanhin Ammattiliitto Pron jäsenyhdistyksistä.

Yhdistys, silloiselta nimeltään Tampereen Teollisuusteknikkojen yhdistys, oli neljän muun yhdistyksen kanssa perustamassa Suomen Teollisuusteknikkojen Liittoa, josta sittemmin tuli Teknisten Liitto. Teknisten Liitosta syntyi 18.5.2001 Toimihenkilöunioni TU ry, sittemmin Ammattiliitto Pro.

 

  • TARKOITUS

Tampereen Seudun Pro ry:n tarkoituksena on koota ammattiyhdistystoimintaan alueensa teollisuuden- ja palvelualojen teknisissä ja vastaavissa tehtävissä olevat toimihenkilöt.

Se toimii jäsentensä työ- ja palkkaehtojen sekä yleisten taloudellisten, sosiaalisten ja oikeudellisten etujen parantamiseksi.

Yhdistys tukee ja avustaa yhdyshenkilöitä ja työsuojeluvaltuutettuja heidän työssään työpaikkojen edunvalvontatehtävissä.

Lisäksi yhdistyksen tavoitteisiin kuuluu jäsenistönsä ammatillisen pätevyyden sekä sosiaalisen ja sivistyksellisen tietoisuuden kehittämisen tukeminen sekä ay-tietouden lisääminen ja yhteiskunnallisen aseman arvostuksen tiedostaminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kursseja, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia sekä muuta jäsenistön harrastustoimintaa.

Yhdistys harjoittaa alueellaan tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton tunnetuksi tekemiseksi.

 

  • JÄSENYYS

Tampereen Seudun Pro ry pitää jäsenistä jäsenluetteloa toimien yhteistyössä liiton jäsenrekisterin kanssa. Tampereen Seudun Pro ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Ammattiliitto Prohon ja jäsen kuuluu näin ollen yhdistyksensä kautta unioniin. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


Voit liittyä jäseneksi Ammattiliitto Pron nettisivuilta:

http://www.proliitto.fi/fi/jasenyys/minustako-pron-jasen.html