TIETOA EDUNVALVONNASTA

Tampereen Seudun Pro ry auttaa Sinua kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

Luottamushenkilöasiat:

Yhdistyksen luottamusmiesasioista vastaa Sari Helenius, p. 040 502 6274, sarihannele.h@gmail.com


Jäsenasiat:

Yhdistyksen jäsenasioista vastaa jäsensihteeri Seppo Hakala, p. 050 567 7448, seppo.hakala12.sh@gmail.com


Ilmoitusvelvollisuus:

Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa seuraavista muutoksista:

• vaihdat työpaikkaa

• jäät työttömäksi

• menet töihin

• lopetat opiskelun

• jäät äitiyslomalle

• jäät hoitovapaalle

• jäät sairaslomalle

• jäät eläkkeelle

• vaihdat yhdistystä

• eroat liitosta

• aloitat kokopäiväisen opiskelun

• ym. ym.

Muutoslomakkeita saat työpaikkasi yhdyshenkilöltä ja Tampereen aluekeskuksesta, muutoslomakkeet löytyvät myös täältä:

http://www.proliitto.fi/fi/jasenyys/jasenrekisteri-lomakkeet.html