Yhdistysinfo

Yhdistys on Etelä-Kymenlaakson alueella toimiva Ammattiliitto Pron jäsenyhdistys.
Jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 1500 henkilöä ja jäseniä työskentelee
yli kahdensadan eri yrityksen palveluksessa.
Yhdistys tarjoaa Pron jäsenetujen lisäksi omaehtoista toimintaa edunvalvonnan,
koulutuksen, virkistyksen ym. muodossa.

Ekt

Yhdistyksen vaalikokouksesta 26.11.2010.

HISTORIAA


Yhdistys on perustettu v. 1945 nimellä Kotkan Seudun Toimistovirkailijat r.y.
Perustava kokous

Vuonna 1948 yhdistyksen nimi muutettiin Kotkan Seudun Teollisuusvirkailijat r.y:ksi
ja v.1960 Kotkan Seudun Teollisuustoimihenkilöt r.y:ksi

Vuonna 2002 yhdistys muutti nimensä Kotkan Seudun Toimihenkilöt TU ry:ksi,
ja siihen liittyi Kotkan Seudun Tekniset ry.

Vuonna 2010 Kotkan Seudun Toimihenkilöt TU ry:hyn liittyi Haminan Seudun Toimihenkilöt TU ry,
Karhulan Toimihenkilöt TU ry ja Stora Enso Kotkan Toimihenkilöt TU ry
ja yhdistys muutti nimensä Etelä-Kymen Toimihenkilöt ry:ksi.