Toiminta-avustukset vuodelle 2019

 

 

 

 

TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2019

Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle viimeistään 30.9.2019. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2019 ei enää myönnetä. Hakemukseen tulee liittää työpaikkaosaston toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenluettelo.

Avustuksia saavat vain ne työpaikkaosastot, jotka ovat Heto Pro ry:n jäseniä vuoden loppuun.