Toiminta-avustukset vuodelle 2022

 

 

Toiminta-avustukset vuodelle 2022

Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle 30.9. mennessä. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2022 ei enää myönnetä. Hakemukseen tulee liittää työpaikkaosaston toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenluettelo.

Avustuksia saavat vain ne työpaikkaosastot, jotka ovat Heto Pro ry:n jäseniä vuoden loppuun.