Dokumenttipankki

      Jäsenkokousmateriaaleja.Materiaaliin saattaa tulla tarkennuksia. Kuitenkin materiaali on lopullinen kaksi viikkoa ennen kokousta. 08.10.2019 Kokouskutsuun ja esitysllistaan lisätty hallituksen ...
      17.10.2019