LUOTTAMUSMIESVAALIT 2018

Ehdokasasettelu luottamusmiesvaaleissa seuraaviin tehtäviin kaudelle 2019 – 2020 on alkanut:

* Pääluottamusmies

* Varapääluottamusmies

 

EHDOKASASETTELU suoritetaan kirjallisesti 31.10.2018 klo 16:een mennessä osoitteella:

Harri Bollström
PL 55
00024 Yleisradio

Luottamusmiesehdokkaan tulee olla Yleisradion Toimihenkilöt ry:n jäsen. Ehdokkaan tulee olla ollut vähintään vuoden ajan toimihenkilönä yhtiön palveluksessa ja on perehtynyt työpaikan olosuhteisiin.

Ehdokkaalta tulee saada kirjallinen suostumus (myös sähköposti käy) luottamusmiesvaaliin ehdokkaaksi asettamiseen. Mikäli suostumusta ei ole mahdollista saada kirjallisena, voidaan ehdokkaan suostumus varmistaa keskusvaalilautakunnassa.

Esityksen tekijän tulee olla Yleisradion Toimihenkilöt ry:n jäsen. Ehdokkuuteen riittää yhdenkin jäsenen esitys. Jäsenyyden tarkistamiseksi esityksen tekijän tulee ilmoittaa nimensä ja työpaikkansa.

Jos ehdokkaita on tehtävään enemmän kuin yksi, järjestetään vaalit 9 -19.11.2018.

Vaalien tulokset vahvistetaan seuraavassa vaalien jälkeisessä hallituksen kokouksessa.

 

22.10.2018 Hallitus